పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ధైర్యం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ధైర్యం   నామవాచకం

అర్థం : ఎటువంటి భయం లేకుండ ముందుకు సాగడం

ఉదాహరణ : ధైర్యం చేసుకొని ఎటువంటి కష్టాన్నైనా ఎదుర్కోవాలి.

संकट या कठिनाई आदि के समय मन की स्थिरता।

धैर्य रखकर ही कठिनाई का सामना किया जा सकता है।
धीर, धीरज, धृति, धैर्य, रसूख, रसूख़, रुसूख, रुसूख़, सब्र

Good-natured tolerance of delay or incompetence.

forbearance, longanimity, patience

ధైర్యం పర్యాయపదాలు. ధైర్యం అర్థం. dhairyam paryaya padalu in Telugu. dhairyam paryaya padam.