ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ధర్మరాజు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ధర్మరాజు   నామవాచకం

అర్థం : పంచపాండవులలో అందరికంటే పెద్ద

ఉదాహరణ : యుధిష్టిరుడు ఎప్పుడూ నిజమే చెప్తాడు.

పర్యాయపదాలు : అజాతశత్రువు, ధర్మనందుడు, ధర్మపుత్రుడు, ధర్మాత్మా, యుధిష్టుడు

An imaginary being of myth or fable.

mythical being

ధర్మరాజు పర్యాయపదాలు. ధర్మరాజు అర్థం. dharmaraaju paryaya padalu in Telugu. dharmaraaju paryaya padam.