పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ద్వేషం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ద్వేషం   నామవాచకం

అర్థం : ఒకరి పట్ల ఒకరికి ఒప్పనితనం ఉండకపోవుట

ఉదాహరణ : అసూయ లేని సమాజంలో శాంతి మరియు సద్భావన పెంపొందుతుంది.

పర్యాయపదాలు : అసూయ, ఆగ్రహము, ఈర్ష్య, కసి, కోపం, క్రోదము

ईर्ष्याहीन होने की अवस्था या भाव।

ईर्ष्याहीनता से समाज में शांति और सद्भावना पनपती है।
अनसूया, ईर्ष्याहीनता, द्वेषहीनता

A particular moral excellence.

virtue

అర్థం : ద్వేషంతో నిండిన.

ఉదాహరణ : ఈర్ష్య కారణంగా మోహన్ తన ధనికుడైన సోదరుని ఇల్లు కాల్చేశాడు.

పర్యాయపదాలు : అసూయ, ఈర్ష్య, పగ

ईर्ष्या से पूर्ण होने की अवस्था या भाव।

ईर्ष्यालुता के कारण मोहन ने अपने अमीर भाई के घर में आग लगा दी।
ईर्ष्यापूर्णता, ईर्ष्यालुता, द्वेषपूर्णता

A feeling of jealous envy (especially of a rival).

green-eyed monster, jealousy

అర్థం : పనిని ఆపడానికి వ్యతిరేకంగా చేసే క్రియ

ఉదాహరణ : రాముతో విరోధం తరువాత కూడా నేను ఎన్నికలో పోటీపడ్డాను.

పర్యాయపదాలు : అక్కసు, అప్రీతి, అసూయ, కక్షి, కసి, కానితనం, పగటు, ప్రతికూలత, ప్రతిపక్షం, ప్రతివాదం, విద్వేషం, విరోధం, వైరం, శతృత్వం

किसी कार्य आदि को रोकने के लिए उसके विपरीत कुछ करने की क्रिया या किसी कार्य, जिसे हम न चाहते हों, के विपरीत कुछ करने की क्रिया।

राम के विरोध के बावज़ूद भी मैंने चुनाव लड़ा।
अवरोध, अवरोधन, खिलाफत, खिलाफ़त, प्रतिरोध, विरोध

The action of opposing something that you disapprove or disagree with.

He encountered a general feeling of resistance from many citizens.
Despite opposition from the newspapers he went ahead.
opposition, resistance

అర్థం : ఇతరుల ఉన్నతిని చూచి ఓర్వలేనితనం

ఉదాహరణ : నా అభ్యున్నతిని చూచి ఆమె ఈర్ష్య పడుతున్నది

పర్యాయపదాలు : అక్కసు, అసూయ, ఈర్ష్య

दूसरे का लाभ या हित देखकर होने वाला मानसिक कष्ट।

मेरी तरक्की देखकर उसे ईर्ष्या हो रही है।
अक्षमा, अनख, अनर्थभाव, असूया, आग, आदहन, इकस, इक्कस, इरषा, इरषाई, ईरखा, ईर्षण, ईर्षणा, ईर्षा, ईर्ष्या, उड़ैच, कुढ़न, जलन, डाह, दाह, द्वेश, द्वेष, मत्सर, रश्क, रीस, हसद

A feeling of jealous envy (especially of a rival).

green-eyed monster, jealousy

అర్థం : ఏదో ఒక కారణంగా మనసులో కలిగే దుర్భావన

ఉదాహరణ : వారిద్దరిలో మిత్రత్వం ఉంది కానీ మనసుల్లో ద్వేషభావం ఉంది.

పర్యాయపదాలు : ద్వేషభావం

किसी कारण वश मन में उत्पन्न दुर्भावना।

उन दोनों में मित्रता तो हुई लेकिन गाँठ रह ही गई।
गाँठ, गांठ, घुंडी

ద్వేషం పర్యాయపదాలు. ద్వేషం అర్థం. dvesham paryaya padalu in Telugu. dvesham paryaya padam.