పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి దోహ్యం అనే పదం యొక్క అర్థం.

దోహ్యం   నామవాచకం

అర్థం : సంతాన పోషణ కోసం ఆడ క్షీరదాలు స్రవింపజేసే అపారదర్శకమైన తెల్లని ద్రవం టీ లో కలుపుటకు ఉపయోగపడే తెల్లని ద్రవ పదార్ధం.

ఉదాహరణ : పిల్లలకు తల్లి పాలు చాలా శ్రేష్టకరం.

పర్యాయపదాలు : క్షీరం, గోరసం, పాయి, పాలు, పుంసవనం, రసోత్తమం, సోమజం

वह सफेद तरल पदार्थ जो स्तनपायी जीवों की मादा के स्तनों से निकलता है।

बच्चों के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है।
अवदोह, क्षीर, छीर, दुग्ध, दूध, पय, पुंसवन, सोमज

A white nutritious liquid secreted by mammals and used as food by human beings.

milk

దోహ్యం పర్యాయపదాలు. దోహ్యం అర్థం. dohyam paryaya padalu in Telugu. dohyam paryaya padam.