పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి దొంగ అనే పదం యొక్క అర్థం.

దొంగ   నామవాచకం

అర్థం : దొంగతనము చేయు వ్యక్తి.

ఉదాహరణ : పోలీసులు బందిపోటు దొంగలను పట్టుకున్నారు.

పర్యాయపదాలు : దోపిడి దొంగ, బందిపోటు దొంగ

वह जो डाका डालता हो।

पुलिस मुठभेड़ में एक डाकू मारा गया।
अपहारक, अपहारी, डकैत, डाकू, ढास, दस्यु

A thief who steals from someone by threatening violence.

robber

అర్థం : డబ్బు తీసుకొని పారిపోయేవాడు

ఉదాహరణ : దొంగను గుమిగూడి పట్టుకున్న దొంగ పోలీసుల నుండి తప్పించుకొని పారిపోయాడు.

चोर द्वारा दीवार में सूराख़ बनाकर की जाने वाली चोरी।

सेंध के ज़ुर्म में पकड़ा गया चोर पुलिस की चंगुल से भाग गया।
सेंध

అర్థం : ఇతరుల వస్తువులను తెలియకుండా తీసుకునేవాడు

ఉదాహరణ : గ్రామీణులు దొంగతనం చేస్తున్నప్పుడు చేతితో పట్టుకున్నాడు.

A criminal who takes property belonging to someone else with the intention of keeping it or selling it.

stealer, thief

అర్థం : అది ఎవరి వృత్తి అయితే దొంగిలిచుటో లేదా ప్రజలని దొచుకూంటారో.

ఉదాహరణ : దోపిడిదారులు పూర్తి బస్సును దోచుకోన్నారు.

పర్యాయపదాలు : చోరుడు, దోపిడిదారులు

वह जिसका पेशा ही लूटना हो या जो लोगों को लूटता हो।

लुटेरों ने पूरी बस को लूट लिया।
अपहर्ता, अपहारक, अपहारी, ढास, पाटच्चर, लुंटाक, लुटनिहार, लुटवैया, लुटेरा, लुण्टाक

Someone who attacks in search of booty.

marauder, piranha, predator, vulture

దొంగ   విశేషణం

అర్థం : ఇతరుల వస్తువులను ఆశించేవాడు

ఉదాహరణ : రాముడు ఒక పరుల సొమ్ము కాజేయువాడు, అతడు ఇప్పటివరకు నా దగ్గర తీసుకున్న డబ్బులు ఇవ్వలేదు

పర్యాయపదాలు : పరుల సొమ్ము కాజేయువాడు

दूसरों का माल दबा लेनेवाला।

रामू जमामार है, उसने अभी तक मेरा पैसा वापस नहीं किया।
जमामार

దొంగ పర్యాయపదాలు. దొంగ అర్థం. donga paryaya padalu in Telugu. donga paryaya padam.