దయచేసి ప్రకటనలను తీసివేయడానికి సభ్యత్వాన్ని పొందండి. అమర్‌కోష్‌లో కొత్త పదాలు మరియు నిర్వచనాలను జోడించడంలో మరియు ఇతర భాష సంబంధిత లక్షణాలను జోడించడంలో సభ్యత్వ రుసుము సహాయపడుతుంది.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి దేహం అనే పదం యొక్క అర్థం.

దేహం   నామవాచకం

అర్థం : ఏ ప్రాణికైన అన్ని అవయవాలు కలిపి ఉండేది

ఉదాహరణ : శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి వ్యాయమం అవసరం.

పర్యాయపదాలు : అంగకం, అజిరం, ఒడలు, ఒళ్ళు, కట్టె, కాయం, తనువు, పిండం, బొంది, మూర్తి, మేను, మై, రూపు, వర్ష్మం, విగ్రహం, శరీరం, సంహతి, సంహననం, సేనం, స్కంధం, స్థామనం

किसी प्राणी के सब अंगों का समूह जो एक इकाई के रूप में हो।

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करें।
अंग, अजिर, अवयवी, इंद्रियायतन, इन्द्रियायतन, कलेवर, काया, गात, चोला, जिस्म, तन, तनु, तनू, देह, धाम, पिंड, पिण्ड, पुद्गल, पुर, बदन, बॉडी, मर्त्य, योनि, रोगभू, वपु, वर्ष्म, वर्ष्मा, वेर, शरीर, सिन, स्कंध, स्कन्ध

అర్థం : భౌతికానికి సంబంధించినది

ఉదాహరణ : నాయిక దేహం మనస్సును ఆకర్షించే విదంగా ఉంది.

పర్యాయపదాలు : శరీరం

रस में काया के अनुभाव।

नायिका के आंगिक मनमोहक थे।
आँगिक, आंगिक, कायिक, कायिक अनुभाव

దేహం పర్యాయపదాలు. దేహం అర్థం. deham paryaya padalu in Telugu. deham paryaya padam.