ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
सांझा करें ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి దుర్గం అనే పదం యొక్క అర్థం.

దుర్గం   నామవాచకం

అర్థం : శత్రువుల భారీ నుండి రక్షణగా చుట్టూ కట్టే ప్రాకారం

ఉదాహరణ : మొగలుల కాలంలో కోటలో స్థాపించబడిన శిల్పకళకు మంచి గుర్తింపు ఉంది.

పర్యాయపదాలు : కోట

शत्रुओं से बचाव के लिए बनाया हुआ वह सुदृढ़ स्थान जो चारदीवारी द्वारा चारों तरफ से घिरा होता है।

मुगलकालीन किले स्थापत्य कला के अच्छे नमूने हैं।
आसेर, क़िला, किला, कोट, गढ़, चय, दुर्ग, पुर

A fortified defensive structure.

fort, fortress

దుర్గం పర్యాయపదాలు. దుర్గం అర్థం. durgam paryaya padalu in Telugu. durgam paryaya padam.