పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి దుఃఖించు అనే పదం యొక్క అర్థం.

దుఃఖించు   క్రియ

అర్థం : మానసిక లేక శారీరకంగా కలిగే నోప్పి

ఉదాహరణ : పెళ్లి తర్వాత రెండు-మూడు సంవత్సరాల వరకు గీత కష్టాలను సహించింది.

పర్యాయపదాలు : కష్టించు

मानसिक या शारीरिक पीड़ा की दौर से गुज़रना।

शादी के बाद दो-तीन साल तक गीता ससुराल में बहुत कष्ट सही।
कष्ट झेलना, कष्ट सहना, तक़लीफ़ उठाना, दुख उठाना, दुख झेलना, दुख सहना, भोगना

Feel pain or be in pain.

hurt, suffer

అర్థం : కష్ట సమయంలో నోటి నుండి వచ్చే హూ....హూ.... శబ్దం

ఉదాహరణ : అతను మంచంపై పడుకొని మూలుగుతున్నాడు

పర్యాయపదాలు : కుమిలిపోవు, బాధతోమూలుగు

कष्ट आदि में मुँह से व्यथासूचक शब्द निकलना या निकालना।

वह खाट पर पड़े-पड़े कराह रहा था।
आह भरना, आह-आह करना, कराहना

అర్థం : మనసు కలతచెందు.

ఉదాహరణ : “చనిపోయిన వ్యక్తి ఎప్పుడు కూడా తిరిగిరాడు. మీరు ఎక్కువగా బాధపడకండి.

పర్యాయపదాలు : బాధపడు

खेद या दुख करना।

मरा व्यक्ति कभी वापस नहीं आता, आप ज्यादा दुखी मत होइए।
अनमनाना, अरूरना, दुखित होना, दुखी होना, पीड़ित होना, सोचना

Feel grief.

grieve, sorrow

దుఃఖించు పర్యాయపదాలు. దుఃఖించు అర్థం. duhkhinchu paryaya padalu in Telugu. duhkhinchu paryaya padam.