పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి దీర్ఘజంఘం అనే పదం యొక్క అర్థం.

దీర్ఘజంఘం   నామవాచకం

అర్థం : పొడవాటి ముక్కు కలిగి నీటిలో చేపలను పట్టు పక్షి.

ఉదాహరణ : కొంగకు ఇష్టమైన భోజనం చేపలు.

పర్యాయపదాలు : కంకేరువు, కర్కటువు, కర్కరాటుకం, కహ్వం, కొంగ, కొక్కరాయి, జలరంకం

Large long-necked wading bird of marshes and plains in many parts of the world.

crane

దీర్ఘజంఘం పర్యాయపదాలు. దీర్ఘజంఘం అర్థం. deerghajangham paryaya padalu in Telugu. deerghajangham paryaya padam.