పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి దివసము అనే పదం యొక్క అర్థం.

దివసము   నామవాచకం

అర్థం : ఒక పగలు, ఒక రాత్రి కలిసిన ఇరవై నాలుగు గంటల సమయం.

ఉదాహరణ : సోమవారము వారములో మొదటి దినము.

పర్యాయపదాలు : దినము, నాడు, పూట, ప్రొద్దు, రోజు, వేళ

सप्ताह का कोई दिन।

सोमवार सप्ताह का प्रथम दिन है।
अहन्, दिन, दिवस, रोज, रोज़, वार

Any one of the seven days in a week.

day of the week

దివసము పర్యాయపదాలు. దివసము అర్థం. divasamu paryaya padalu in Telugu. divasamu paryaya padam.