పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి దిబ్బ అనే పదం యొక్క అర్థం.

దిబ్బ   నామవాచకం

అర్థం : మట్టి రాతిలాగా ఏర్పడిన భూభాగం

ఉదాహరణ : ఆమె మట్టి దిబ్బ మీద నిలబడి నన్ను పిలుస్తున్నది.

పర్యాయపదాలు : కొండదిబ్బ, చిన్నకొండ, తిన్నె, మట్టిదిబ్బ

मिट्टी, पत्थर का कुछ उभरा हुआ भू-भाग।

वह टीले पर खड़ी होकर मुझे पुकार रही थी।
कगार, कररा, करार, करारा, चय, टिब्बा, टीला, टेकर, टेकरा, टेकरी, ढूह, धुस्स, धूलिकेदार, धूहा, भींटा

(usually plural) a rolling treeless highland with little soil.

down

అర్థం : చెత్తచెదారమును వేయు స్థలము

ఉదాహరణ : మట్టిలో చెత్త చెదారాన్ని వేసి ఎరువుని తయారుచేస్తారు.

कूड़ा फेंकने का स्थान।

घूर में मिट्टी आदि डालकर खाद बनाई जाती है।
अवस्कर, कतवारखाना, कूड़ाख़ाना, कूड़ाखाना, घूर, घूरा

అర్థం : ఎత్తుపల్లాలు గల భూమి

ఉదాహరణ : రైతు మిట్టభూమిని చదును చేసి పంట పండించాడు.

పర్యాయపదాలు : మిట్టభూమి

टीलेदार भूमि।

किसान भीटे को काटकर खेत बना रहा है।
भीटा

అర్థం : విరిగిపోయిన వస్తువులు. కూలిన భవనాల ఇటుకలు,రాళ్ళు మొదలైనవి.

ఉదాహరణ : చెత్తప్రోగు నుండి రెండు శవాలను తీశారు

పర్యాయపదాలు : చెత్తకుప్ప, చెత్తప్రోగు

टूटी-फूटी वस्तुएँ जैसे गिरी हुई इमारत की ईंटें, पत्थर आदि या उनका ढेर।

मलबे से दो लाशें निकाली गयीं।
मलबा, मलमा

The remains of something that has been destroyed or broken up.

debris, detritus, dust, junk, rubble

దిబ్బ పర్యాయపదాలు. దిబ్బ అర్థం. dibba paryaya padalu in Telugu. dibba paryaya padam.