పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి దిగుట దిగడం అనే పదం యొక్క అర్థం.

దిగుట దిగడం   నామవాచకం

అర్థం : పైనుండి క్రిందికి రావడం.

ఉదాహరణ : పర్వతం నుండి దిగుతున్న సమయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

ऊपर से नीचे की ओर आने की क्रिया।

पहाड़ से अवरोहण करते समय सावधान रहना चाहिए।
अवक्रम, अवतरण, अवरोह, अवरोहण, अवसर्पण, उतरन, उतरना, उतराई, उतरान

The act of changing your location in a downward direction.

descent

దిగుట దిగడం పర్యాయపదాలు. దిగుట దిగడం అర్థం. diguta digadam paryaya padalu in Telugu. diguta digadam paryaya padam.