పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి దిండు అనే పదం యొక్క అర్థం.

దిండు   నామవాచకం

అర్థం : దూది లేదా బట్ట ముక్కలు పెట్టి కుట్టినది దీనిని పడుకునేటపుడు తలకింద పెట్టుకుంటారు

ఉదాహరణ : అతను మంచం పైన రెండు దిండ్లు పెట్టుకొని పడుకున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : తలగడ

रुई आदि से भरा हुआ वह मुँहबंद थैला जो लेटने या सोने के समय सिर आदि के नीचे रखते हैं।

वह खाट पर दो तकिये लगाकर सोया है।
उपधान, कशिपु, गेंदुआ, ढासना, तकिया, बालिश, बालिस, शिरहन

A cushion to support the head of a sleeping person.

pillow

దిండు పర్యాయపదాలు. దిండు అర్థం. dindu paryaya padalu in Telugu. dindu paryaya padam.