పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి దద్దరిల్లు అనే పదం యొక్క అర్థం.

దద్దరిల్లు   క్రియ

అర్థం : ఏదైన మాట లేదా ఘటన వలన మనసులో కలిగే వణుకు.

ఉదాహరణ : ఊరిలోకి క్రూరమైన సింహము వచ్చినదని వార్త వినగానే ప్రజలందరూ భయపడ్డారు.

పర్యాయపదాలు : అదురు, గజగజలాడు, జంకు, దడియు, బెదురు, భయపడు, భీతిల్లు, హడలిపోవు

किसी बात या घटना आदि से डरना या घबड़ा जाना।

गाँव में नरभक्षी शेर के आने की ख़बर सुनकर सभी लोग आतंकित हो गए हैं।
अरबराना, आतंकित होना, घबड़ाना, घबराना, भयभीत होना

Be overcome by a sudden fear.

The students panicked when told that final exams were less than a week away.
panic

దద్దరిల్లు   నామవాచకం

అర్థం : జరగబోవు కీడు తెలిసినప్పుడు మనస్సులో కలిగే భావన.

ఉదాహరణ : అతడు పామును చూసి భయపడుతున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : అడలు, ఉలుకు, కొంకుపాటు, గాబరా, గిలి, బెదురు, భయం, భీతం, భీతి, సంకోచం, హడలు

अनिष्ट की सम्भावना से मन में होने वाली कल्पना।

उसे आशंका थी कि कोई दुर्घटना हो सकती है।
अंदेशा, अंदोह, अन्देशा, अन्दोह, अपडर, अभिशंका, अभिशङ्का, आशंका, आशङ्का, खटका, डर, धड़का, भय, शंका, शक, शङ्का, संशय, हूक

Fearful expectation or anticipation.

The student looked around the examination room with apprehension.
apprehension, apprehensiveness, dread

దద్దరిల్లు పర్యాయపదాలు. దద్దరిల్లు అర్థం. daddarillu paryaya padalu in Telugu. daddarillu paryaya padam.