పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి దండము పెట్టుట అనే పదం యొక్క అర్థం.

దండము పెట్టుట   నామవాచకం

అర్థం : వందనము చేయుట.

ఉదాహరణ : మనము ప్రతిరోజు పెద్దలకు నమస్కారం పెట్టాలి.

పర్యాయపదాలు : నమస్కారం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी के प्रति आदर भाव दिखाने की क्रिया।

मुख्य अतिथि के अभिवादन के बाद कार्यक्रम शुरू हुआ।
अभिवंदन, अभिवंदना, अभिवन्दन, अभिवन्दना, अभिवाद, अभिवादन, आदाब, बंदगी, बन्दगी

An act of honor or courteous recognition.

A musical salute to the composer on his birthday.
salutation, salute

దండము పెట్టుట పర్యాయపదాలు. దండము పెట్టుట అర్థం. dandamu pettuta paryaya padalu in Telugu. dandamu pettuta paryaya padam.