పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి థాయ్ అనే పదం యొక్క అర్థం.

థాయ్   నామవాచకం

అర్థం : థాయిలాండ్‍లో మట్లాడే భాష

ఉదాహరణ : వసంత్‍ వీరప్పన్‍తో థాయి భాషలో మాట్లాడాడు.

పర్యాయపదాలు : థాయ్ భాష

थाईलैंड की राष्ट्रीय भाषा।

थाई थाईयों की मातृभाषा भी है।
थाई, थाई भाषा, थाई-भाषा

A branch of the Tai languages.

central thai, siamese, thai

థాయ్ పర్యాయపదాలు. థాయ్ అర్థం. thaay paryaya padalu in Telugu. thaay paryaya padam.