పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి థాయ్ భాష అనే పదం యొక్క అర్థం.

థాయ్ భాష   నామవాచకం

అర్థం : థాయిలాండ్‍లో మట్లాడే భాష

ఉదాహరణ : వసంత్‍ వీరప్పన్‍తో థాయి భాషలో మాట్లాడాడు.

పర్యాయపదాలు : థాయ్

थाईलैंड की राष्ट्रीय भाषा।

थाई थाईयों की मातृभाषा भी है।
थाई, थाई भाषा, थाई-भाषा

A branch of the Tai languages.

central thai, siamese, thai

థాయ్ భాష పర్యాయపదాలు. థాయ్ భాష అర్థం. thaay bhaasha paryaya padalu in Telugu. thaay bhaasha paryaya padam.