పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి థయమిన్ అనే పదం యొక్క అర్థం.

థయమిన్   నామవాచకం

అర్థం : మానవ శరీరంలో గొంతు దగ్గరి నుండి రోగ నిరోధక శక్తికి ఉపయోగపడే గ్రంధి

ఉదాహరణ : థయమిన్ నుండి స్రవించే లసీకాకోశికలు రోగాన్ని తగ్గించడంలో పెద్ద పాత్రను పోషిస్తాయి

పర్యాయపదాలు : బాలగ్రంధి

गले के निचले भाग में स्थित एक वाहिनीविहीन ग्रंथि।

थाइमस से स्रावित लसीकाकोशिका रोगक्षमता को बढ़ाने में सहायक होती है।
थाइमस, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रन्थि, थाइमसग्रंथि, थाइमसग्रन्थि, बाल्यग्रंथि, बाल्यग्रन्थि

A ductless glandular organ at the base of the neck that produces lymphocytes and aids in producing immunity. Atrophies with age.

thymus, thymus gland

థయమిన్ పర్యాయపదాలు. థయమిన్ అర్థం. thayamin paryaya padalu in Telugu. thayamin paryaya padam.