పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి త్యాగం అనే పదం యొక్క అర్థం.

త్యాగం   నామవాచకం

అర్థం : దేవుళ్లకు ఇచ్చే సమర్పణ

ఉదాహరణ : దేవతలను ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ఆహుతి ఇస్తారు.

పర్యాయపదాలు : అర్పణ, ఆహుతి, బలి

आहुति देने की वस्तु।

देवता को प्रसन्न करने के लिए हवि दी जाती है।
आहुति, आहुती, इड़ा, पुरोडाश, हवि, हविष्य, हव्य

త్యాగం పర్యాయపదాలు. త్యాగం అర్థం. tyaagam paryaya padalu in Telugu. tyaagam paryaya padam.