పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి తొంభై అనే పదం యొక్క అర్థం.

తొంభై   నామవాచకం

అర్థం : వందలో పది తీసేస్తే వచ్చే సంఖ్య

ఉదాహరణ : తొంభైలో ఐదు తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది?

పర్యాయపదాలు : 90

अस्सी और दस के योग से प्राप्त संख्या।

नब्बे में पाँच घटाने पर कितना बचेगा?
90, नब्बे, ९०

The cardinal number that is the product of ten and nine.

90, ninety, xc

తొంభై   విశేషణం

అర్థం : ఎనభై మరియు పది.

ఉదాహరణ : బస్సులో తొంభై మంది ప్రయాణిస్తున్నారు

अस्सी और दस।

बस में नब्बे लोग सवार थे।
90, नब्बे, ९०

Being ten more than eighty.

90, ninety, xc

తొంభై పర్యాయపదాలు. తొంభై అర్థం. tombhai paryaya padalu in Telugu. tombhai paryaya padam.