పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి తేరు అనే పదం యొక్క అర్థం.

తేరు   క్రియ

అర్థం : ద్రవ పదార్థాలు స్థిరంగా ఉన్నపుడు అందులో ఉన్న ఘన పదార్థం లోపలికి పోయి ద్రవాలు పైకి చేరడం

ఉదాహరణ : మత్సకారుడు చెరువులోనుండి బయటికి వచ్చిన తర్వాత చెరువులోని నీరు పైకితేరింది

పర్యాయపదాలు : తేట పైకివచ్చు, పైకి తేరు

तरल पदार्थ के स्थिर होने पर उसमें घुली हुई चीज़ या मैल आदि का नीचे बैठना।

मछुआरे के निकलते ही तालाब का पानी निथरने लगा।
थिरना, निथरना

Remove by passing through a filter.

Filter out the impurities.
filter, filter out, filtrate, separate out, strain

తేరు పర్యాయపదాలు. తేరు అర్థం. teru paryaya padalu in Telugu. teru paryaya padam.