పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి తెలుపు అనే పదం యొక్క అర్థం.

తెలుపు   నామవాచకం

అర్థం : స్వచ్ఛతను చూపించే గుర్తు.

ఉదాహరణ : తెలుపు రంగు అన్నమునకు పసుపు రంగు కలుపు.

పర్యాయపదాలు : తెల్లదనం

वह रंग जो उजला या श्वेत हो।

पीले रंगे हुए खाने को सफेद से रंग दो।
अर्जुन, अर्जुनछवि, अवदात, शुक्ल, श्वित्र, श्वेत, सफेद

The quality or state of the achromatic color of greatest lightness (bearing the least resemblance to black).

white, whiteness

అర్థం : ఏదైనా జరిగినది జరిగినట్లుగా చెప్పుట.

ఉదాహరణ : విలేఖరి సమాచారమును పత్రికలో తెలియజేసెను.

పర్యాయపదాలు : తెలియజేయు, నివేదిక ఇచ్చు, వివరములుతెల్పు, సమాచారముతెలుపు

किसी घटना की सूचना, जो किसी को दी जाए।

संवाददाता ने प्रेस में रिपोर्ट भेजी।
वह पुलिस चौकी में रिपोर्ट लिखवाने गया है।
प्रतिवेदन, रपट, रिपोर्ट

The act of informing by verbal report.

He heard reports that they were causing trouble.
By all accounts they were a happy couple.
account, report

తెలుపు   క్రియ

అర్థం : జ్ఞానం వచ్చు

ఉదాహరణ : ఈ పరిశోధన ద్వారా తెలిసింది ఈ వ్యాధి యొక్క కారణం ఏమిటని?

పర్యాయపదాలు : ఆవేదించు, ఎరికజేయు, ఎరిగి, చాటు, తెలియు, తెలుపుడుసేయు, తెలుసుకొను, వ్యక్తపరుచు

संज्ञान में आना।

शोध के दौरान पाया गया कि इस बीमारी का असली कारण क्या है।
जानकारी होना, पता चलना, पता लगना, पाना

అర్థం : భావాన్ని ప్రకటించడం

ఉదాహరణ : నేను నీతో మాట్లాడాలి వాడు మంచి వాడు కాదు

పర్యాయపదాలు : మాట్లాడు

किसी के बारे में निश्चितता और आत्मविश्वास के साथ कोई सकारात्मक जानकारी देना।

मैंने तुमसे कहा था कि वह अच्छा आदमी नहीं है।
कहना, बोलना

Inform positively and with certainty and confidence.

I tell you that man is a crook!.
assure, tell

తెలుపు   విశేషణం

అర్థం : పాలు యొక్క రంగు.

ఉదాహరణ : ఎక్కువమంది తెల్లకోడలిని ఇష్టపడతారు

పర్యాయపదాలు : తెల్లని, శ్వేతం

गौर वर्ण का या जिसका रंग साफ़ हो।

ज्यादातर लोग गोरी बहू पसंद करते हैं।
अवदात, गोरा, गोरा चिट्टा, गोरा-चिट्टा, गोराचिट्टा, श्वेत

(used of hair or skin) pale or light-colored.

A fair complexion.
fair, fairish

అర్థం : రంగులేని

ఉదాహరణ : విధవరాళ్ళు తెల్ల బట్టలు ధరిస్తారు

बिना रंगा हुआ।

विधवाएँ सादे कपड़े पहनती हैं।
अनराता, सादा

Lacking patterns especially in color.

plain, unpatterned

తెలుపు పర్యాయపదాలు. తెలుపు అర్థం. telupu paryaya padalu in Telugu. telupu paryaya padam.