ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి తృప్తి అనే పదం యొక్క అర్థం.

తృప్తి   నామవాచకం

అర్థం : అనుకొన్నది సాధించినప్పుడు కలుగు భావన.

ఉదాహరణ : ఉన్నదానితో మనం తృప్తి చెందవలెను. అప్పుడు ఎట్టువంటి సమస్యలు ఉండవు.

పర్యాయపదాలు : తనివి, సంతృప్తి

तृप्त हो जाने की अवस्था या भाव।

बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद तृप्ति हुई।
अघाई, अनुतोष, आघ्राण, आसूदगी, तुष्टि, तृप्ति, तोख, तोष, तोषण, निसा, परितोष, संतुष्टि, संतोष

The state of being satisfactorily full and unable to take on more.

repletion, satiation, satiety

తృప్తి పర్యాయపదాలు. తృప్తి అర్థం. tripti paryaya padalu in Telugu. tripti paryaya padam.