దయచేసి ప్రకటనలను తీసివేయడానికి సభ్యత్వాన్ని పొందండి. అమర్‌కోష్‌లో కొత్త పదాలు మరియు నిర్వచనాలను జోడించడంలో మరియు ఇతర భాష సంబంధిత లక్షణాలను జోడించడంలో సభ్యత్వ రుసుము సహాయపడుతుంది.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి తుమ్మెద అనే పదం యొక్క అర్థం.

తుమ్మెద   నామవాచకం

అర్థం : నల్ల రంగులో ఉండే తునీగ లాంటిది

ఉదాహరణ : తుమ్మెద పువ్వుపై తిరుగుతూ ఉంది.

పర్యాయపదాలు : అనిమకము, అళి, కలా లాపము, నీలభము, పద్మభందువు, మిళిందము, రేణువాసము, సారంగము

Robust hairy social bee of temperate regions.

bumblebee, humblebee

తుమ్మెద పర్యాయపదాలు. తుమ్మెద అర్థం. tummeda paryaya padalu in Telugu. tummeda paryaya padam.