పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి తాంబూలం అనే పదం యొక్క అర్థం.

తాంబూలం   నామవాచకం

అర్థం : తమలపాకు, వక్క, సున్నం మొదలైనవి కలిపితే తయారయ్యేది

ఉదాహరణ : అతడు తమలపాకు బీడాను నోట్లో వేసుకొని నములుతున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : పాన్, బీడా, వక్కాకు

पान का वह रूप जो कत्था, चूना लगाकर उसे लपेटने या तह करने पर होता है।

वह पान मुँह में लेकर चबाने लगा।
खिल्ली, गिलौरी, पान, बिड़िक, बीड़ा

అర్థం : అన్నం తిన్న తరువాత నోట్లో వేసుకొనేది

ఉదాహరణ : తమలపాకు తాంబూలంబీడా తయారు చేయడం మావైపు చాలా ఎక్కువ.

పర్యాయపదాలు : కిళ్ళీ, తములము, వక్కాకు

एक लता का पत्ता जिस पर कत्था, चूना आदि लगाकर और उसका बीड़ा बनाकर खाया जाता है।

वह पान तोड़कर टोकरी में रख रहा है।
अभीष्टा, अहिबेल, अहिलता, अहिवल्ली, तंबोल, तम्बोल, तांबूल, तामोर, ताम्बूल, नागपत्र, नागबेल, नागबेलि, नागरबेल, नागलता, पान, महादंता, महादन्ता, रंगदलिका

తాంబూలం పర్యాయపదాలు. తాంబూలం అర్థం. taamboolam paryaya padalu in Telugu. taamboolam paryaya padam.