పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి తరాజు అనే పదం యొక్క అర్థం.

తరాజు   నామవాచకం

అర్థం : ధాన్యం బరువును తూచడానికి ఉపయోగపడే సాధనం

ఉదాహరణ : నాన్నగారు త్రాసు ద్వారా ధాన్యాన్ని తూస్తున్నారు.

పర్యాయపదాలు : కాటా, తక్కెడ, తునికోల, తుల, తూనికకోల, తౌలం, త్రాసు

अनाज तौलने का काम करनेवाला आदमी।

पिताजी बया से धान तौलवा रहे हैं।
तौला, तौलैया, पल्लेदार, बया

తరాజు పర్యాయపదాలు. తరాజు అర్థం. taraaju paryaya padalu in Telugu. taraaju paryaya padam.