దయచేసి ప్రకటనలను తీసివేయడానికి సభ్యత్వాన్ని పొందండి. అమర్‌కోష్‌లో కొత్త పదాలు మరియు నిర్వచనాలను జోడించడంలో మరియు ఇతర భాష సంబంధిత లక్షణాలను జోడించడంలో సభ్యత్వ రుసుము సహాయపడుతుంది.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి తమోగుణం అనే పదం యొక్క అర్థం.

తమోగుణం   నామవాచకం

అర్థం : ప్రకృతిలో మూడు గుణాలలో చివరిది

ఉదాహరణ : తమోగుణం నుండి దూరంగా ఉండాలి.

प्रकृति के तीन गुणों में से अन्तिम जो दूषित तथा निकृष्ट माना गया है।

तमोगुण से बचना चाहिए।
तम, तमस, तमस्, तमोगुण

తమోగుణం పర్యాయపదాలు. తమోగుణం అర్థం. tamogunam paryaya padalu in Telugu. tamogunam paryaya padam.