ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
सांझा करें ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి తప్పు ముద్ర అనే పదం యొక్క అర్థం.

తప్పు ముద్ర   నామవాచకం

అర్థం : అది ఒక చిహ్నము. అది తప్పును సూచిస్తుంది.

ఉదాహరణ : ఏ వాక్యమైతే తప్పుగా ఉంటుందో దాని ముందు తప్పుగుర్తును ఉపయోగిస్తారు.

పర్యాయపదాలు : తప్పు గుర్తు, తప్పు చిహ్నము

वह चिह्न जो गलत का सूचक हो।

जो वाक्य सही न हो उसके आगे गलत चिह्न लगाओ।
अस्वीकृति चिह्न, कट्टम, गलत चिन्ह, गलत चिह्न

A mark indicating that something has been noted or completed etc..

As he called the role he put a check mark by each student's name.
check, check mark, tick

తప్పు ముద్ర పర్యాయపదాలు. తప్పు ముద్ర అర్థం. tappu mudra paryaya padalu in Telugu. tappu mudra paryaya padam.