ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
सांझा करें ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి తనివి అనే పదం యొక్క అర్థం.

తనివి   నామవాచకం

అర్థం : అనుకొన్నది సాధించినప్పుడు కలుగు భావన.

ఉదాహరణ : ఉన్నదానితో మనం తృప్తి చెందవలెను. అప్పుడు ఎట్టువంటి సమస్యలు ఉండవు.

పర్యాయపదాలు : తృప్తి, సంతృప్తి

तृप्त हो जाने की अवस्था या भाव।

बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद तृप्ति हुई।
अघाई, अनुतोष, आघ्राण, आसूदगी, तुष्टि, तृप्ति, तोख, तोष, तोषण, निसा, परितोष, संतुष्टि, संतोष

The state of being satisfactorily full and unable to take on more.

repletion, satiation, satiety

తనివి   విశేషణం

అర్థం : కోర్కెలు తీరినప్పుడు కలిగే భావన.

ఉదాహరణ : అతడు ప్రతి రోజు తృప్తియైన భోజనము తింటాడు.

పర్యాయపదాలు : తృప్తియైన, సంతోషమైన

जिसकी इच्छा या वासना पूरी हो चुकी हो।

मनचाही भिक्षा पाकर साधु ने दाता को तृप्त मन से दुवाएँ दी।
अघाया हुआ, अनिच्छ, अयाचक, अयाच्य, आप्यायित, आसूदा, छकाछक, तारल, तुष्ट, तृप्त, तोषित, श्रांत, संतुष्ट, सन्तुष्ट

Satisfied or showing satisfaction with things as they are.

A contented smile.
content, contented

తనివి పర్యాయపదాలు. తనివి అర్థం. tanivi paryaya padalu in Telugu. tanivi paryaya padam.