పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఢీకొట్టు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఢీకొట్టు   క్రియ

అర్థం : ఒకదానిపై వేగంగా విరుచుకుపడడం

ఉదాహరణ : కుస్తీపట్టేవాడు తన ప్రత్యర్థిని ఢీకొన్నాడు

పర్యాయపదాలు : ఢీకొను, విరుచుకుపడు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वेग से किसी पर टूट पड़ना।

कुश्तीबाज़ आपस में भिड़ गए।
पिलना, भिड़ना

To grip or seize, as in a wrestling match.

The two men grappled with each other for several minutes.
grapple, grip

ఢీకొట్టు పర్యాయపదాలు. ఢీకొట్టు అర్థం. dheekottu paryaya padalu in Telugu. dheekottu paryaya padam.