పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఢిల్లీ అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఢిల్లీ   నామవాచకం

అర్థం : భారత దేశ రాజధాని.

ఉదాహరణ : ఢిల్లీ ఒక మహా నగరము.

పర్యాయపదాలు : హస్తినాపురము

भारत की राजधानी जो केंद्र शासित दिल्ली का ग्यारहवाँ ज़िला है।

नई दिल्ली एक दर्शनीय स्थल है।
नई दिल्ली

ఢిల్లీ పర్యాయపదాలు. ఢిల్లీ అర్థం. dhillee paryaya padalu in Telugu. dhillee paryaya padam.