పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఢక్కా అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఢక్కా   నామవాచకం

అర్థం : ఒక విధమైన ప్రాచీనకాలపు ఒక వాయిద్యం

ఉదాహరణ : తాత చిన్నతనంలో ఢక్కాను వాయించేవాడు.

एक प्रकार का पुराना बाजा।

दादाजी बचपन में टाँकली बजाया करते थे।
टाँकली

అర్థం : ఒక రకమైన పెద్ద డోలు

ఉదాహరణ : పండుగ సందర్భంగా డోలును వాయిస్తున్నారు.

పర్యాయపదాలు : డోలు, ఢంక

एक प्रकार का बड़ा ढोल।

ईद के अवसर पर वह ढक्का बजा रहा था।
ढका, ढक्का, वाहिक

A musical percussion instrument. Usually consists of a hollow cylinder with a membrane stretched across each end.

drum, membranophone, tympan

ఢక్కా పర్యాయపదాలు. ఢక్కా అర్థం. dhakkaa paryaya padalu in Telugu. dhakkaa paryaya padam.