పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఢంక అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఢంక   నామవాచకం

అర్థం : ఒక రకమైన పెద్ద డోలు

ఉదాహరణ : పండుగ సందర్భంగా డోలును వాయిస్తున్నారు.

పర్యాయపదాలు : డోలు, ఢక్కా

एक प्रकार का बड़ा ढोल।

ईद के अवसर पर वह ढक्का बजा रहा था।
ढका, ढक्का, वाहिक

A musical percussion instrument. Usually consists of a hollow cylinder with a membrane stretched across each end.

drum, membranophone, tympan

అర్థం : ప్రాచీనకాలంలోని ఒక చర్మవాద్యం

ఉదాహరణ : దూరం-దూరం వరకు ఢంకా చప్పుడు వినిపిస్తుంది.

పర్యాయపదాలు : మహానక్

प्राचीन काल का एक चमड़ा मढ़ा बाजा।

दूर-दूर तक महानक की आवाज गूँज रही थी।
महानक

ఢంక పర్యాయపదాలు. ఢంక అర్థం. dhanka paryaya padalu in Telugu. dhanka paryaya padam.