పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి డ్రమ్స్ అనే పదం యొక్క అర్థం.

డ్రమ్స్   నామవాచకం

అర్థం : సన్నకర్రలతో వాయించే ఒక వాయిద్యం

ఉదాహరణ : మొహర్రం పండుగ రోజు పీర్లను డోలు వాయిస్తూ బయటకు తీస్తారు.

పర్యాయపదాలు : డోలు

चमड़ा मढ़ा हुआ एक प्रकार का बाजा जो गले में लटका कर दो पतली कमचियों या लकड़ियों से बजाया जाता है।

ताज़िये का जुलूस ताशा बजा कर निकालते हैं।
अरबी, ताशा, तासा

డ్రమ్స్ పర్యాయపదాలు. డ్రమ్స్ అర్థం. drams paryaya padalu in Telugu. drams paryaya padam.