పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి డోలు అనే పదం యొక్క అర్థం.

డోలు   నామవాచకం

అర్థం : డోలు లాంటి ఒక పురాతన ఆనధ్య వాయిద్యం

ఉదాహరణ : మృదంగ తాళానికి ఆమె నర్థిస్తుంధి.

పర్యాయపదాలు : మృదంగం

ढोल की तरह का एक पुराना आनद्ध वाद्य।

मृदंग की ताल पर वह थिरक उठा।
मिरदंग, मुरज, मृदंग, मृदंगम

A musical percussion instrument. Usually consists of a hollow cylinder with a membrane stretched across each end.

drum, membranophone, tympan

అర్థం : ఒక రకమైన వాయిద్యం ఇది తబలా లాగా ఉంటుంది

ఉదాహరణ : డోలు షహనాయి జంట వాయిద్యాలు.

పర్యాయపదాలు : దుక్కడ్

एक प्रकार का बाजा जो तबले की तरह का होता है।

दुक्कड़ को शहनाई के साथ बजाया जाता है।
दुक्कड़

అర్థం : ఒక రకమైన పెద్ద డోలు

ఉదాహరణ : పండుగ సందర్భంగా డోలును వాయిస్తున్నారు.

పర్యాయపదాలు : ఢంక, ఢక్కా

एक प्रकार का बड़ा ढोल।

ईद के अवसर पर वह ढक्का बजा रहा था।
ढका, ढक्का, वाहिक

A musical percussion instrument. Usually consists of a hollow cylinder with a membrane stretched across each end.

drum, membranophone, tympan

అర్థం : ఒక రకమైన పెద్ద వాయిద్యం రెండు పక్కల వాయించే ఒక వాయిద్యం

ఉదాహరణ : అతను డోలు వాయిస్తున్నాడు.

एक प्रकार का लंबोतरा बाजा जिसके दोनों सिरों पर चमड़ा मढ़ा होता है।

वह ढोल बजा रहा है।
आहत, ढोल

A musical percussion instrument. Usually consists of a hollow cylinder with a membrane stretched across each end.

drum, membranophone, tympan

అర్థం : సన్నకర్రలతో వాయించే ఒక వాయిద్యం

ఉదాహరణ : మొహర్రం పండుగ రోజు పీర్లను డోలు వాయిస్తూ బయటకు తీస్తారు.

పర్యాయపదాలు : డ్రమ్స్

चमड़ा मढ़ा हुआ एक प्रकार का बाजा जो गले में लटका कर दो पतली कमचियों या लकड़ियों से बजाया जाता है।

ताज़िये का जुलूस ताशा बजा कर निकालते हैं।
अरबी, ताशा, तासा

అర్థం : డోలక్ లాంటి ఒక వాద్యం

ఉదాహరణ : అతను డోలక్ బాగా వాయిస్తాడు.

ढोलक की तरह का एक थाप वाद्य।

उसे नाल बजाना अच्छा लगता है।
नाल

అర్థం : ఢమఢమమని శబ్ధం చేసే వాయిద్యం

ఉదాహరణ : వివాహ సమయంలో స్త్రీలు డోలు వాయించి మంగళ గానం పాడతారు.

పర్యాయపదాలు : భాజా

छोटा ढोल।

विवाह के समय स्त्रियाँ ढोलक बजाकर मंगल गान करती हैं।
ढोलक, ढोलकी, दंडकी, दण्डकी, पढ़ब

A musical percussion instrument. Usually consists of a hollow cylinder with a membrane stretched across each end.

drum, membranophone, tympan

డోలు పర్యాయపదాలు. డోలు అర్థం. dolu paryaya padalu in Telugu. dolu paryaya padam.