పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి డేగ అనే పదం యొక్క అర్థం.

డేగ   నామవాచకం

అర్థం : ఆకాశంలో ఎగిరే పెద్ద పక్షి అది మాంసాహారాన్ని ఇష్టపడుతుంది

ఉదాహరణ : గ్రద్ద చూపు చాలా పదునుగా ఉంటుంది.

పర్యాయపదాలు : గరుడపక్షి, గ్రద్ద

एक बड़ा दिनचर शिकारी पक्षी जो प्रायः मरे हुए पशु-पक्षियों के मांस का भक्षण करता है।

गिद्ध की दृष्टि पैनी होती है।
शास्त्र के अनुसार जिस भवन पर गिद्ध बैठ जाए उसमें नहीं रहना चाहिए।
गिद्ध, गिध, गीध, दीर्घदर्शी, वज्रचंचु, वज्रतुंड, वज्रतुण्ड, शकुन

Any of various large diurnal birds of prey having naked heads and weak claws and feeding chiefly on carrion.

vulture

అర్థం : డేగ జాతికి చెందిన ఒక రకమైన పక్షి

ఉదాహరణ : డేగ యొక్క గుడ్డు.

పర్యాయపదాలు : బహరీ

बाज की जाति की एक चिड़िया जो आकार में चील से छोटी होती है।

बहरी अंडे से रही है।
बहरी, भैरी

డేగ పర్యాయపదాలు. డేగ అర్థం. dega paryaya padalu in Telugu. dega paryaya padam.