పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి డిపార్ట్ మెంట్ అనే పదం యొక్క అర్థం.

డిపార్ట్ మెంట్   నామవాచకం

అర్థం : ఒక పెద్ద సంస్థను విభజన చేసే వచ్చేది

ఉదాహరణ : అతడు ప్రాన్స్ విభాగం గురించి చెప్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : విభాగం, శాఖ

कुछ देशों का क्षेत्रीय और प्रशासनिक विभाग।

वह फ्रांस के विभाग के बारे में बता रहा है।
डिपार्टमेंट, डिपार्टमेन्ट, विभाग

The territorial and administrative division of some countries (such as France).

department

డిపార్ట్ మెంట్ పర్యాయపదాలు. డిపార్ట్ మెంట్ అర్థం. dipaart ment paryaya padalu in Telugu. dipaart ment paryaya padam.