పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి డాబా అనే పదం యొక్క అర్థం.

డాబా   నామవాచకం

అర్థం : రహదారులలో లేదా పొడవైన రోడ్డు అంచున ఏర్పాటు చేసినటువంటి హోటలు అక్కడ భోజనాలతో పాటు కొంత విశ్రాంతి కూడా తీసుకుంటారు

ఉదాహరణ : రాత్రి-ప్రయాణ సమయంలో మేము ఒక డాబాలో అన్నం తిన్నాము.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

राजपथ या लंबी सड़कों के किनारे बना वह होटल जहाँ खाने-पीने के साथ लोग थोड़ा विश्राम भी करते हैं।

रात्रि-यात्रा के दौरान हमने एक ढाबे में खाना खाया।
ढाबा, धाबा, बासा

A roadside cafe especially for lorry drivers.

pull-in, pull-up

డాబా పర్యాయపదాలు. డాబా అర్థం. daabaa paryaya padalu in Telugu. daabaa paryaya padam.