పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి డాక్టరుపని అనే పదం యొక్క అర్థం.

డాక్టరుపని   నామవాచకం

అర్థం : రోగులకు చికిత్స చేసేపని

ఉదాహరణ : అతడు వైద్యవృత్తి చేసి తన జీవితాన్ని గడుపుతున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : వైద్యవృత్తి

वैद्य का काम या पेशा।

वह वैद्यकी करके अपनी जीविका चलाता है।
बैदई, बैदगी, बैदाई, वैद्यकी

డాక్టరుపని పర్యాయపదాలు. డాక్టరుపని అర్థం. daaktarupani paryaya padalu in Telugu. daaktarupani paryaya padam.