పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి డాంబికుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

డాంబికుడు   నామవాచకం

అర్థం : అత్యంత తెలివిగల మనిషి.

ఉదాహరణ : ఇతరుల సంపదను జిత్తులమారి అయిన మోహన్ తీసుకున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : కపటి, జిత్తులమారి, జిత్తులవాడు, టక్కరి, దగాకోరు, మోసగాడు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

अत्यंत चतुर मनुष्य।

दूसरों की सम्पत्ति हड़पना कोई मोहन जैसे घाघ से सीखे।
घाघ

డాంబికుడు పర్యాయపదాలు. డాంబికుడు అర్థం. daambikudu paryaya padalu in Telugu. daambikudu paryaya padam.