పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి డబ్బు దోచుకోవడం అనే పదం యొక్క అర్థం.

డబ్బు దోచుకోవడం   నామవాచకం

అర్థం : డబ్బును దొంగలించటం

ఉదాహరణ : బందీల ఆర్థికదోపిడి సంవత్సరాలనుండి జరుగుతూ ఉంది.

పర్యాయపదాలు : అపహరణ, ఆర్ధికదోపిడి, దొంగతనం, ధనాన్నికొల్లగొట్టడం

दुर्बल या अधीनस्थ लोगों का आर्थिक रूप से किया जाने वाला शोषण।

बंधुआ मज़दूरों का आर्थिक शोषण सदियों से होता चला आ रहा है।
आर्थिक दोहन, आर्थिक शोषण

An act that exploits or victimizes someone (treats them unfairly).

Capitalistic exploitation of the working class.
Paying Blacks less and charging them more is a form of victimization.
exploitation, using, victimisation, victimization

డబ్బు దోచుకోవడం పర్యాయపదాలు. డబ్బు దోచుకోవడం అర్థం. dabbu dochukovadam paryaya padalu in Telugu. dabbu dochukovadam paryaya padam.