పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఠోంఠా క్రిమి అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఠోంఠా క్రిమి   నామవాచకం

అర్థం : రైతులకు హానిచేసే ఒక రకమైన పంటలకు పట్టే చీడ

ఉదాహరణ : ఠోంటా క్రిమి జొన్నలు, సజ్జలు, చెఱకు పంటలకు హాని చేస్తుంది

పర్యాయపదాలు : ఠోంఠా కీటకం, ఠోంఠా చీడ


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

एक प्रकार का कीट जो किसानों के लिए हानिकारक होता है।

ठोंठा ज्वार,बाजरा तथा गन्ने को हानि पहुँचाता है।
ठोंठा

ఠోంఠా క్రిమి పర్యాయపదాలు. ఠోంఠా క్రిమి అర్థం. thonthaa krimi paryaya padalu in Telugu. thonthaa krimi paryaya padam.