పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఠేకా అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఠేకా   నామవాచకం

అర్థం : తబలాలో ఎడమ చేతితో వాయించే వాయిద్యం

ఉదాహరణ : రవి తబలా వేగంగా వాయించే సమయంలో గట్టిగా కొట్టడంతో బాయా పగిలిపోయింది.

పర్యాయపదాలు : బాయా

तबले में एक साथ बजने वाले दो बाजे में से एक जो धातु या काठ पर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है।

दाएँ की तुलना में बायाँ छोटा होता है।
रवि ने तबला बजाते समय बायें पर इतने ज़ोर से मारा कि वह फूट गया।
जील, ठेका, बाँयाँ, बायाँ

ఠేకా పర్యాయపదాలు. ఠేకా అర్థం. thekaa paryaya padalu in Telugu. thekaa paryaya padam.