పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఠగమురీ అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఠగమురీ   నామవాచకం

అర్థం : ఒక మత్తుమందు కలిగిన ఔషధం

ఉదాహరణ : ఒక మోసగాడు ఠగమూరీ నుండి ఒక బాటసారికి స్పృహ లేకుండా చేసి అతని సామాన్లు దోచుకున్నాడు.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह नशीली वस्तु जिससे ठग पथिकों को बेहोश करके उनका धन लूटते हैं।

एक ठग ने ठगमूरी से एक यात्री को बेहोश करके उसका सामान लूट लिया।
ठगमूरी

ఠగమురీ పర్యాయపదాలు. ఠగమురీ అర్థం. thagamuree paryaya padalu in Telugu. thagamuree paryaya padam.