పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఠకురానీ అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఠకురానీ   నామవాచకం

అర్థం : ఠాకుర్ యొక్క భార్య

ఉదాహరణ : ఠకురానీ తన కూతురి పెళ్ళికి గ్రామంలోని అధికారి భార్యను ఆహ్వానించింది.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

ठाकुर की स्त्री या पत्नी।

ठकुराइन ने अपनी बेटी की शादी में गाँव भर की औरतों को आमंत्रित किया।
ठकुराइन, ठकुरानी

A married woman. A man's partner in marriage.

married woman, wife

ఠకురానీ పర్యాయపదాలు. ఠకురానీ అర్థం. thakuraanee paryaya padalu in Telugu. thakuraanee paryaya padam.