పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఠకుఆ అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఠకుఆ   నామవాచకం

అర్థం : ఒక రకమైన తీపి వంటకం

ఉదాహరణ : అమ్మ దారిలో తినటానికి ఠకుఆ తయారుచేసింది.

एक प्रकार का मीठा पकवान।

माँ ने रास्ते में खाने के लिए ठकुए बना कर दिए।
ठकुआ, ठेपुआ

A particular item of prepared food.

She prepared a special dish for dinner.
dish

ఠకుఆ పర్యాయపదాలు. ఠకుఆ అర్థం. thakuaa paryaya padalu in Telugu. thakuaa paryaya padam.