పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి టో‍ పి అనే పదం యొక్క అర్థం.

టో‍ పి   నామవాచకం

అర్థం : తలకు ఎండ తగలకుండ ధరించేది

ఉదాహరణ : శ్యామ్ ఎర్ర రంగు టో పి పెట్టుకున్నాడు.

सिर पर पहना जाने वाला एक परिधान जिससे सिर ढका रहता है।

श्याम लाल रंग की टोपी पहने हुए है।
कैप, टोपी

A tight-fitting headdress.

cap

టో‍ పి పర్యాయపదాలు. టో‍ పి అర్థం. to pi paryaya padalu in Telugu. to pi paryaya padam.