పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి టోల్‍గేట్ అనే పదం యొక్క అర్థం.

టోల్‍గేట్   నామవాచకం

అర్థం : వంకరగా ఉన్న దారి

ఉదాహరణ : నగర మలుపు దగ్గర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది.

పర్యాయపదాలు : నగర మలుపు

वह घर या चौकी जो चुंगी के पास ही होती है और जहाँ पर बाहर से आने वाले माल आदि पर कर लेने के लिए लोग रहते हैं।

चुंगीघर के पास ही बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी।
चुंगी, चुंगी नाका, चुंगीघर, चौकी, नाका

A booth at a tollgate where the toll collector collects tolls.

tolbooth, tollbooth, tollhouse

టోల్‍గేట్ పర్యాయపదాలు. టోల్‍గేట్ అర్థం. tolget paryaya padalu in Telugu. tolget paryaya padam.