పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి టోల్‍గేట్ పన్ను అనే పదం యొక్క అర్థం.

టోల్‍గేట్ పన్ను   నామవాచకం

అర్థం : దిగుమతిపై పన్ను విధింపు

ఉదాహరణ : మాకు రెండు వందలరూపాయలు టోల్‍గేట్ పన్ను కట్టాల్సి వచ్చింది

वह स्थान जहाँ बाहर से आनेवाले माल आदि पर कर लेने के लिए कुछ लोग रहते हों।

हमें नाके पर दो सौ रुपए चुंगी देना पड़ा।
चुंगी, चुंगी नाका, चौकी, नाका

A booth at a tollgate where the toll collector collects tolls.

tolbooth, tollbooth, tollhouse

అర్థం : దిగుమతి పన్ను

ఉదాహరణ : సిపాయి ట్రక్కు డ్రైవర్ నుండి టోల్ గేట్ పన్ను వసూలుచేస్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : ప్రయాణపుపన్ను

शहर में आनेवाले बाहरी माल पर लगनेवाला महसूल।

सिपाही ट्रक ड्राइवर से चुंगी वसूल रहा है।
चुंगी, नगर-शुल्क, नगरशुल्क

A tax on various goods brought into a town.

octroi

టోల్‍గేట్ పన్ను పర్యాయపదాలు. టోల్‍గేట్ పన్ను అర్థం. tolget pannu paryaya padalu in Telugu. tolget pannu paryaya padam.