పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి టైరు అనే పదం యొక్క అర్థం.

టైరు   నామవాచకం

అర్థం : సైకిల్, స్కూటర్ చక్రాలకు వెనుక తిరగడానికి వీలుగా వుండేది

ఉదాహరణ : ఈ సైకిల్ టైరు పాడైపోయింది.

वह पुरजा जो किसी चक्र या चक्के को पीछे की ओर घूमने से रोकता है।

इस साइकिल का कुत्ता खराब हो गया है।
कुत्ता

A hinged catch that fits into a notch of a ratchet to move a wheel forward or prevent it from moving backward.

click, detent, dog, pawl

టైరు పర్యాయపదాలు. టైరు అర్థం. tairu paryaya padalu in Telugu. tairu paryaya padam.